simpleswap logo
Đăng nhập
Tạo tài khoản
English
Español
Deutsch
Français
Русский
Português
中国人
日本語
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Tất cả sản phẩm
English
Español
Deutsch
Français
Русский
Português
中国人
日本語
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Hồ sơ
Tất cả các đồng tiền / Binance Coin BSC BEP20

Binance Coin BSC BEP20 (BNB-BSC)

Binance Coin BSC BEP20 (BNB-BSC) là một loại tiền điện tử mà bạn có thể dễ dàng nhận được trên SimpleSwap. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về đống tiền này ở dưới đây.
Giao Dịch BNB-BSC
Mua/Bán BNB-BSC

Giá Binance Coin BSC BEP20 Trực Tiếp, Vốn Hóa Thị Trường và Biểu Đồ

GIÁ
VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG
Khối lượng 24h
24H CAO
24H THẤP

Làm thế nào để mua Binance Coin BSC BEP20 (BNB-BSC) trên SimpleSwap?

1
Chọn cặp tiền tiện tử bạn cần. Ví dụ như bạn muốn đổi Ethereum sang Bitcoin.
2
Chọn Ethereum trong mục " Bạn gửi". Tiếp theo, nhập lượng tiền mà bạn muốn giao dịch.
3
Sau đó chọn Bitcoin trong mục " Bạn nhận" để xem lượng Bitcoin ước tính mà bạn sẽ nhận về.
4
Nhập địa chỉ người nhận Bitcoin. Bitcoin sẽ được gửi về địa chỉ này ngay sau giao dịch.
5
Trên trang giao dịch, bạn sẽ thấy địa chỉ để gửi lượng Ethereum đã chỉ định để tiếp tục giao dịch.
6
Sau khi nhận được tiền gửi vào địa chỉ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi Bitcoin cho bạn.
Xem hướng dẫn

Làm thế nào để mua Binance Coin BSC BEP20 (BNB-BSC) trên SimpleSwap

Đội ngũ SimpleSwap đã làm quá trình giao dịch tiền điện tử trở nên đơn giản, an toàn và thoải mái. Trong video này, bạn sẽ tìm thấy những hướng dẫn về cách giao dịch tiền tiện tử trên sàn giao dịch của chúng tôi.

Mua Binance Coin BSC BEP20 cho các loại tiền điện tử hàng đầu

Mua BNB-BSC cho
btc
Cặp
BTC/BNB-BSC
Giá cuối
Thay đổi (24h)
Trạng thái
Hoạt động
Mua BNB-BSC cho
ltc
Cặp
LTC/BNB-BSC
Giá cuối
Thay đổi (24h)
Trạng thái
Hoạt động
Mua BNB-BSC cho
eth
Cặp
ETH/BNB-BSC
Giá cuối
Thay đổi (24h)
Trạng thái
Hoạt động
Mua BNB-BSC cho
xlm
Cặp
XLM/BNB-BSC
Giá cuối
Thay đổi (24h)
Trạng thái
Hoạt động
Mua BNB-BSC cho
usdc
Cặp
USDC/BNB-BSC
Giá cuối
Thay đổi (24h)
Trạng thái
Hoạt động
Mua BNB-BSC cho
theta
Cặp
THETA/BNB-BSC
Giá cuối
Thay đổi (24h)
Trạng thái
Hoạt động
Mua BNB-BSC cho
ada
Cặp
ADA/BNB-BSC
Giá cuối
Thay đổi (24h)
Trạng thái
Hoạt động
Mua BNB-BSC cho
xrp
Cặp
XRP/BNB-BSC
Giá cuối
Thay đổi (24h)
Trạng thái
Hoạt động

Tìm Kiếm Liên Quan