simpleswap logo
Log in
Get an account
English
Español
Deutsche
Français
Русский
Português
中国人
日本語
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Tất cả sản phẩm
English
Español
Deutsche
Français
Русский
Português
中国人
日本語
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Profile
hero.breadcrumbs.home / hero.breadcrumbs.coin

hero.title

hero.subtitle
Giao Dịch MTV
Mua/Bán MTV

currencyStats.heading

GIÁ
VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG
live.volume
24H CAO
24H THẤP

buyingCurrency.heading

1
buyingCurrency.step1
2
buyingCurrency.step2
3
buyingCurrency.step3
4
buyingCurrency.step4
5
buyingCurrency.step5
6
buyingCurrency.step6
tutorial.label

tutorial.title

tutorial.description

Mua MultiVAC (ERC20) cho các loại tiền điện tử hàng đầu

Mua MTV cho
btc
Cặp
BTC/MTV
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua MTV cho
ltc
Cặp
LTC/MTV
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua MTV cho
eth
Cặp
ETH/MTV
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua MTV cho
xlm
Cặp
XLM/MTV
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua MTV cho
usdc
Cặp
USDC/MTV
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua MTV cho
theta
Cặp
THETA/MTV
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua MTV cho
ada
Cặp
ADA/MTV
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua MTV cho
xrp
Cặp
XRP/MTV
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active