Giá zkTube Protocol Trực tiếp (USD), Vốn Hóa Thị Trường và Nguồn Cung

Làm thế nào để mua zkTube Protocol (ZKT) trên SimpleSwap?

Đội ngũ SimpleSwap đã cải tiến tiến trình giao dịch tiền điện tử và làm nó đơn giản hơn, an toàn hơn và thoải mái hơn. Đây là quá trình làm thế nào để giao dịch Bitcoin đổi lấy zkTube Protocol trên SimpleSwap:

Chọn cặp tiền điện tử cần giao dịch

Chọn Bitcoin trong phần "Bạn gửi" bằng cách sử dụng danh sách thả xuống. Tiếp theo, nhập số lượng tiền mà bạn muốn giao dịch. Sau đó chọn zkTube Protocol trong phần "Bạn nhận". Sau đó, Bạn sẽ nhìn thấy số lượng ước tính của ZKT mà bạn sẽ nhận được.

Nhập địa chỉ người nhận

Giờ bạn cần nhập địa chỉ zkTube Protocol của người nhận. Bạn phải thật cẩn thận và kiểm tra lại địa chỉ ZKT của bạn. zkTube Protocol của bạn sẽ gửi tới địa chỉ này ngay sau khi giao dịch.

Gửi và nhận tiền điện tử

Trên trang giao dịch, bạn sẽ nhìn thấy địa chỉ để gửi lượng Bitcoin đã được chỉ định nhằm tiếp tục giao dịch.Sau khi chúng tôi nhận được tiền gửi vào địa chỉ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi zkTube Protocol cho bạn. Chỉ đơn giản như vậy! Và trong chốc lát, zkTube Protocol sẽ tới địa chỉ ZKT của bạn.