simpleswap logo
Log in
Get an account
English
Español
Deutsche
Français
Русский
Português
中国人
日本語
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Tất cả sản phẩm
English
Español
Deutsche
Français
Русский
Português
中国人
日本語
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Profile
hero.breadcrumbs.home / hero.breadcrumbs.coin

hero.title

hero.subtitle
Giao Dịch CITY
Mua/Bán CITY

currencyStats.heading

GIÁ
VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG
live.volume
24H CAO
24H THẤP

buyingCurrency.heading

1
buyingCurrency.step1
2
buyingCurrency.step2
3
buyingCurrency.step3
4
buyingCurrency.step4
5
buyingCurrency.step5
6
buyingCurrency.step6
tutorial.label

tutorial.title

tutorial.description

Mua Manchester City Fan Token cho các loại tiền điện tử hàng đầu

Mua CITY cho
btc
Cặp
BTC/CITY
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua CITY cho
ltc
Cặp
LTC/CITY
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua CITY cho
eth
Cặp
ETH/CITY
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua CITY cho
xlm
Cặp
XLM/CITY
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua CITY cho
usdc
Cặp
USDC/CITY
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua CITY cho
theta
Cặp
THETA/CITY
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua CITY cho
ada
Cặp
ADA/CITY
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active
Mua CITY cho
xrp
Cặp
XRP/CITY
Giá cuối
Thay đổi (24h)
buyCurrencyFor.status
filter.active