Tiện ích và nút lệnh

Với SimpleSwap, Chương Trình Liên Kết của chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều cách để kiếm thêm lợi nhuận. Tiện ích và Nút lệnh là một trong những lựa chọn phổ biến nhất. Cả Tiện ích lẫn Nút lệnh đều có thể tùy chỉnh dễ dàng và thêm vào dịch vụ của bạn chỉ bằng vài cái click chuột. Giúp khách hàng thân thiết của bạn tìm thấy một sàn giao dịch thuận tiện và kiếm được tiền ảo!

Tiện ích
Nút lệnh

Cài đặt tiện ích

Giao diện tiện ích của bạn

?

1/7

Bạn gửi

Bạn gửi

1
coin logo

Bitcoin (BTC)

Bạn lấy

coin logo

Ethereum (ETH)

Exchange

Thay đổi màu chủ đề

Nhúng một mã nguồn vào trang web của bạn

<iframe id="simpleswap-frame" name="SimpleSwap Widget" width="420px" height="400px" src="undefined/widget/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" frameborder="0"></iframe> <style scoped>#simpleswap-frame{width:100%!important;max-width:480px;height:420px!important;}@media(min-width:476px){#simpleswap-frame {height: 400px!important;}}</style>

Sao chép vào bộ nhớ tạm
Đăng ký để nhận mã

Cơ chế hoạt động

Tùy chỉnh và tích hợp một tiện ích hay một nút lệnh cho trang web của bạn

Chuyển đổi những phiên hoạt động của bạn sang sàn giao dịch

Nhận chia phần doanh thu trong Tài Khoản Liên Kết của bạn

Hãy kiểm tra bạn có thể lấy được bao nhiêu*

1.25000 BTC

*Đây chỉ là một ví dụ dựa vào thống kê của chúng tôi. Những con số này có thể có sự khác biệt đáng kể.

Kinh doanh xuyên biên giới

Mở một Tài Khoản Liên Kết miễn phí chỉ trong vài phút và có thể bắt đầu kiếm lời

Tạo tài khoản