simpleswap logo
Đăng nhập
Tạo tài khoản

How It Works

TrustpilotTrustpilot ratingGoogle PlayGoogle Play ratingApp StoreApp Store rating
Bước 1

Chọn cặp tiền điện tử cần giao dịch

Hãy giả sử bạn có Bitcoin và bạn muốn có Ethereum. Đây là cách quá trình trao đổi BTC sang ETH diễn ra trên SimpleSwap.
1/4
1/4
1/4
Xem hướng dẫn

Video Hướng Dẫn Chi Tiết

Exchange guide coins
Bạn có thể tìm hiểu thêm về từng bước của việc trao đổi tiền điện tử trên SimpleSwap. Tìm tất cả các hướng dẫn cần thiết trong video này.
Learn about investments ideas

Ethereum Fundamental Analysis

All you need to know about Ethereum: key competitors, tech analysis, future plans, and more.
1/4
1/4
1/4