simpleswap logo
Đăng nhập
Tạo tài khoản

Danh Sách Tài Sản SimpleSwap

Kể từ ngày April 16, 2024 các loại tiền điện tử được liệt kê dưới đây đã được niêm yết trên SimpleSwap. Hãy tìm hiểu bất kỳ đồng tiền và token nào, để xem chúng đã được niêm yết để giao dịch chưa.

Thêm tiền điện tử
Cryptocurrency
Price
Change (24h)
Send
Get
Buy/Sell
Bitcoin logo

BTC

Bitcoin

Price$ 62030.68970761
Change (24h)-3.09%
Send
Bitcoin is available to send
Get
Bitcoin is available to get
Buy/Sell
Bitcoin is available for purchase or sale
Monero logo

XMR

Monero

Price$ 117.76000516
Change (24h)-3.13%
Send
Monero is available to send
Get
Monero is available to get
Buy/Sell
Monero is not available for purchase or sale
Ethereum logo

ETH

Ethereum

Price$ 3022.25146785
Change (24h)-3.92%
Send
Ethereum is available to send
Get
Ethereum is available to get
Buy/Sell
Ethereum is available for purchase or sale
Ethereum logo

ETH

Ethereum

LNA
Price$ 3022.25146785
Change (24h)-3.92%
Send
Ethereum is not available to send
Get
Ethereum is not available to get
Buy/Sell
Ethereum is not available for purchase or sale
Ethereum logo

ETH

Ethereum

MANTA
Price$ 3022.25146785
Change (24h)-3.92%
Send
Ethereum is not available to send
Get
Ethereum is not available to get
Buy/Sell
Ethereum is not available for purchase or sale
Ethereum logo

ETH

Ethereum

HECO
Price$ 3022.25146785
Change (24h)-3.92%
Send
Ethereum is not available to send
Get
Ethereum is not available to get
Buy/Sell
Ethereum is not available for purchase or sale
Ethereum logo

ETH

Ethereum

ARBNOVA
Price$ 3022.25146785
Change (24h)-3.92%
Send
Ethereum is not available to send
Get
Ethereum is not available to get
Buy/Sell
Ethereum is not available for purchase or sale
 logo

ETH

BLAST
Price$ 3022.25146785
Change (24h)-3.92%
Send
 is not available to send
Get
 is not available to get
Buy/Sell
 is not available for purchase or sale
Ethereum logo

ETH

Ethereum

BEP2
Price$ 3022.25146785
Change (24h)-3.92%
Send
Ethereum is available to send
Get
Ethereum is available to get
Buy/Sell
Ethereum is not available for purchase or sale
Ethereum logo

ETH

Ethereum

KCC
Price$ 3022.25146785
Change (24h)-3.92%
Send
Ethereum is available to send
Get
Ethereum is available to get
Buy/Sell
Ethereum is not available for purchase or sale
Ethereum (Base) logo

ETH

Ethereum (Base)

BASE
Price$ 3022.25146785
Change (24h)-3.92%
Send
Ethereum (Base) is available to send
Get
Ethereum (Base) is available to get
Buy/Sell
Ethereum (Base) is not available for purchase or sale
Ethereum BSC logo

ETH

Ethereum BSC

BSC
Price$ 3022.25146785
Change (24h)-3.92%
Send
Ethereum BSC is available to send
Get
Ethereum BSC is available to get
Buy/Sell
Ethereum BSC is not available for purchase or sale
TRON logo

TRX

TRON

Price$ 0.10920235
Change (24h)-2.66%
Send
TRON is available to send
Get
TRON is available to get
Buy/Sell
TRON is available for purchase or sale
Litecoin logo

LTC

Litecoin

Price$ 77.74206519
Change (24h)-0.93%
Send
Litecoin is available to send
Get
Litecoin is available to get
Buy/Sell
Litecoin is available for purchase or sale
Solana logo

SOL

Solana

Price$ 128.20422813
Change (24h)-9.14%
Send
Solana is available to send
Get
Solana is available to get
Buy/Sell
Solana is available for purchase or sale
Polygon logo

MATIC

Polygon

Price$ 0.67869803
Change (24h)-4.74%
Send
Polygon is available to send
Get
Polygon is available to get
Buy/Sell
Polygon is available for purchase or sale
XRP logo

XRP

XRP

Price$ 0.49084875
Change (24h)-0.42%
Send
XRP is available to send
Get
XRP is available to get
Buy/Sell
XRP is available for purchase or sale
Choose the coins to exchange

Start Swap Cryptocurrencies