simpleswap logo
Đăng nhập
Tạo tài khoản
English
Español
Deutsch
Français
Русский
Português
中国人
日本語
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Tất cả sản phẩm
English
Español
Deutsch
Français
Русский
Português
中国人
日本語
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Hồ sơ

Ứng dụng SimpleSwap trên điện thoại

SimpleSwap vừa ra mắt ứng dụng trên điện thoại giúp khách hàng giao dịch tiền điện tử dễ dàng hơn. Ứng dụng tạo cơ hội cho khách hàng giao dịch mọi nơi. Hãy tải ứng dụng về điện thoại của bạn!

applegoogleapk
Enjoy the selection
Hơn 300 loại tiền điện tử được niêm yết
Khách hàng có thể chọn Bitcoin, Ethereum, XRP hoặc các loại tiền điện tử khác từ danh sách các loại tiền. Chức năng tìm kiếm và chọn các cặp tiền định sẵn có trên ứng dụng điện thoại.
Track swaps
Lịch sử giao dịch
Bạn không cần phải đăng ký tài khoản để giao dịch trên ứng dụng điện thoại. Tất cả những gì bạn cần làm là tải ứng dụng trên điện thoại của bạn. Sàn giao dịch của chúng tôi luôn đơn giản hoá mọi thao tác của bạn.

Try The SimpleSwap Mobile App Now.

applegoogleapk
Value your time
Địa chỉ đã sử dụng và địa chỉ đã lưu
Lịch sử giao dịch tiền điện tử của khách hàng được lưu trên ứng dụng điện thoại. Khách hàng luôn có thể kiểm tra thông tin và theo dõi các hoạt động, trạng thái và các loại tiền đã giao dịch. Khách hàng cũng có thể kiểm tra tất cả các thông tin khác của mọi loại tiền trên sàn.
Stay informed
Thông báo trạng thái
Khách hàng sẽ nhận được thông báo của sàn giao dịch khi có trạng thái thay đổi. Tính năng này hỗ trợ khách hàng theo dõi quá trình giao dịch và nắm bắt thông tin ngay khi giao dịch kết thúc!