simpleswap logo
Đăng nhập
Tạo tài khoản

Ứng dụng SimpleSwap trên điện thoại

Chúng tôi đã tạo Ứng dụng dành cho thiết bị di động để giúp cho quy trình trao đổi tiền điện tử trở nên đơn giản hơn.

applegoogleapk
Tận hưởng sự lựa chọn
Hơn 1000loại tiền điện tử & tiền định danh có sẵn
Khách hàng có thể chọn Bitcoin, Ethereum, XRP và các loại tiền thay thế khác từ danh sách tiền điện tử phong phú. Chức năng tìm kiếm và hiển thị loại tiền đã chọn giúp người dùng điện thoại thông minh thuận tiện trong việc tìm kiếm cặp tiền điện tử mong muốn.
Tra cứu swap
Lịch sử giao dịch
Lịch sử trao đổi tiền điện tử được lưu trữ trong Ứng dụng di động: khách hàng có thể nhanh chóng truy cập và theo dõi các hoạt động, trạng thái và tiền điện tử đã được trao đổi trước đó. Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin chi tiết về mọi giao dịch tiền điện tử.

Try The SimpleSwap Mobile App Now.

applegoogleapk
Trân trọng thời gian của bạn
Địa Chỉ Đã Sử Dụng & Địa Chỉ Đã Lưu
Có thể tăng tốc quá trình trao đổi tiền điện tử bằng cách truy cập nhanh vào các địa chỉ được sử dụng và lưu cuối cùng. Thêm các địa chỉ thường được sử dụng cho Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, XRP và các altcoin khác vào Sổ Địa Chỉ.
Thông báo lưu trú
Thông báo trạng thái
Khách hàng sẽ nhận được thông báo đẩy với các trạng thái trao đổi chính. Tính năng này giúp theo dõi quá trình trao đổi tiền điện tử và cho bạn biết ngay lập tức khi giao dịch kết thúc.