Công cụ liên kết
Link Giới Thiệu
Nhận phần thưởng bằng Bitcoin cho mỗi giao dịch thành công trên SimpleSwap sử dụng link giới thiệu của bạn. Thích hợp cho:
Các công cụ tổng hợp thanh khoản giao dịch tiền điện tử
Các blogger và những người có sức ảnh hưởng lớn
Các trang web Tin Tức và Truyền Thông
Dễ áp dụng
Chỉ cần sao chép và chia sẻ.
Thời gian tồn tại của cookie
Kéo dài trong 30 ngày.
Tỷ lệ chuyển đổi cao
Một công cụ mang lại lợi nhuận
Bước 1
Chọn công cụ web
Đi tới tài khoản liên kết của bạn và chọn link giới thiệu trong mục Công Cụ Web. Link giới thiệu là một đường dẫn URL chứa ID liên kết.
1/5
1/5
Xem hướng dẫn
Video Hướng Dẫn Chi Tiết
Bạn có thể tìm hiểu thêm về link giới thiệu và các cách sử dụng công cụ web này. Tham khảo tất cả các chỉ dẫn cần thiết trong video này.
Kiếm Bitcoin bằng Link Giới Thiệu của chúng tôi
Mời những người theo dõi bạn giao dịch qua SimpleSwap và kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử.