simpleswap logo
Đăng nhập
Tạo tài khoản

Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết SimpleSwap

Chúng tôi rất vui được cung cấp cho khách hàng của mình phương thức nhanh và dễ dàng nhất để nhận được tiền điện tử từ các giao dịch thực hiện trên SimpleSwap.

Lý do để Tham Gia

Bạn sẽ nhận được tiền hoàn lại bằng SWAP cho mỗi giao dịch sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hãy kiếm thêm SWAP và nâng cấp đăng ký hoàn tiền để nhận Bitcoin.

Khám phá

Đăng Ký Hoàn Tiền

Người dùng Swap

0.5 %
Price:
Miễn phí
Type:
Tiền hoàn lại SWAP
Period:
Thời gian không giới hạn
Limit:
30.000 SWAP

Người dùng Bitcoin

0.15 %
Price:
1,300 SWAP
Type:
Tiền hoàn lại Bitcoin
Period:
30 ngày
Limit:
Hoàn tiền không giới hạn

Triệu phú Bitcoin

0.4 %
Price:
15.000 SWAP
Type:
Tiền hoàn lại Bitcoin
Period:
30 ngày
Limit:
Hoàn tiền không giới hạn

Người dùng Swap

0.5 %
Price:
Miễn phí
Type:
Tiền hoàn lại SWAP
Period:
Thời gian không giới hạn
Limit:
30.000 SWAP

Tạo giao dịch và nhận BTC

Đăng ký và tận hưởng Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của chúng tôi!

Find out
How to participate
Tạo Tài Khoản Khách Hàng

Tạo Tài Khoản Khách Hàng

và trở thành thành viên của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của chúng tôi
Giao dịch tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử

và nhận tiền hoàn bằng SWAP cho mỗi giao dịch
Nâng cấp tiền hoàn lại của bạn

Nâng cấp tiền hoàn lại của bạn

Mua đăng ký tiền hoàn lại bằng Bitcoin với SWAP của bạn

SWAP là gì?

Đồng SimpleSwap (SWAP) là một token tiện ích đóng vai trò là một loại tiền nội bộ cho Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết SimpleSwap. Người sở hữu SWAP có thể có các lợi ích như Đăng ký tiền hoàn lại bằng Bitcoin và các món đồ thương hiệu đặc biệt cho các fan của tiền điện tử. Có hơn 60,000 khách hàng đang tận hưởng những tiện ích của đồng SWAP.

Tìm hiểu thêm

Nhận tiền hoàn lại bằng Bitcoin với Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của chúng tôi

Hãy tạo một tài khoản và xem tất cả các lợi ích