simpleswap logo
English
Español
Deutsch
Français
Русский
Português
中国人
日本語
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Back
Cách hoạt động
Customer Benefits
Analytics
Currencies
Business
Exchange History
English
Español
Deutsch
Français
Русский
Português
中国人
日本語
Bahasa Indonesia
Tiếng Việt
Back
Hồ sơ

Thêm chi tiết giao dịch

btc
btc
Tỷ giá linh hoạt
0
eth
eth
How to swap:
Choose currencies
2
Enter the address
3
Create an exchange

Nhập địa chỉ ví

Địa chỉ của người nhận Ethereum
Đặt mã QR vào giữa khung hình
Please note ETH will be sent on the ETH network.
By clicking Create an exchange, I agree to the Privacy Policy and Terms of Service.
Additional Information
Enter the refund address
We recommend adding your wallet address for a refund.
The BTC refund address
Add Email
If you want to get notifications about this exchange.
The email address
Đặt mã QR vào giữa khung hình
Bạn có câu hỏi?
Địa chỉ người nhận là gì và tôi có thể tìm nó ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy địa chỉ tiền điện tử trong ví tiền điện tử mà bạn sử dụng để giữ coin và token của mình. Nó chứa các chữ cái và số và trông giống như một chuỗi ký tự chữ và số. Tiền điện tử dựa trên các blockchain khác nhau và có các định dạng địa chỉ đặc thù của riêng chúng. Bạn cần cung cấp cho chúng tôi địa chỉ ví tiền điện tử và chúng tôi sẽ gửi tiền của bạn đến đó.

Nếu bạn vẫn chưa có một ví tiền điện tử, chúng tôi đề xuất bạn SimpleHold. Đây là ví tiền điện tử an toàn và miễn phí đăng ký và hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử khác nhau. Với SimpleHold, bạn có toàn quyền kiểm soát tiền của mình vì bạn không cần phải cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Nếu không, bạn có thể kiểm tra danh sách các ví được đề xuất được đăng trên trang web chính thức của loại đồng tiền bạn quan tâm.

Tại sao địa chỉ người nhận của tôi được hiển thị là không hợp lệ?

Có rất nhiều nguyên nhân, bao gồm:

  • Cách viết của địa chỉ. Đảm bảo rằng địa chỉ chứa tất cả các ký tự phụ, hậu tố và tiền tố cần thiết (dấu chấm, dấu gạch ngang).
  • Khoảng trắng thừa. Nhớ đảm bảo rằng tất cả các ký tự trên địa chỉ đã được sao chép. Kiểm tra không có khoảng trắng nào ở đầu và cuối địa chỉ.
  • Nhầm blockchain. Đảm bảo rằng mạng của đồng tiền đã chọn khớp với mạng của địa chỉ đó.
  • Những vấn đề khác. Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi ( chúng tôi làm việc 24/7) qua email (support@simpleswap.io) hay chat trực tiếp.
Làm thế nào để nhận tiền hoàn lại cho các giao dịch trên SimpleSwap?

Đăng nhập vào tài khoản của bạn, giao dịch tiền điện tử, và nhận tiền hoàn lại cho mỗi giao dịch được thực hiện. Nếu bạn không có tài khoản khách hàng trên SimpleSwap, bạn có thể đăng ký!

Đừng quên đăng nhập vào tài khoản của bạn trước khi tạo một giao dịch, đây là cách duy nhất để nhận tiền điện tử hoàn lại. Vui lòng đọc về các loại đăng ký hoàn tiền khác nhau và đọc các điều khoản và điều kiện của Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết của chúng tôi tại đây.